PARKINGI

Strefy płatnego parkowania

Strefy płatnego parkowania

Projektowanie Stref Płatnego Parkowania (SPP), w tym:

 • rozpoznanie problemów i potrzeb parkingowych aglomeracji miejskich,

 • uzyskanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń,

 • optymalne rozmieszczenie urządzeń parkingowych na terenie miasta,

 • dobór odpowiednich urządzeń parkingowych i ich instalacja

 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

 • wdrożenie systemu informatycznego niezbędnego do zarządzania, kontroli i obsługi SPP

 • organizacja i wdrożenie systemu kontroli wnoszonych opłat za parkowanie,

 • organizacja Biura Obsługi Klienta.

Bieżąca obsługa Stref Płatnego Parkowania:

 • administracja, kontrola i pobór opłat

 • stały serwis techniczny urządzeń i systemu,

 • stały monitoring urządzeń Stref Płatnego Parkowania z wykorzystaniem GSM; GPRS; WAP,

 • kontrola wnoszenia opłat parkingowych (w formie elektronicznej za pomocą przenośnych komputerów z drukarką),

 • prowadzenie bazy danych pojazdów, których kierowcy nie uiścili opłat parkingowych,

 • utrzymanie miejsc parkingowych w czystości (oczyszczania, odśnieżanie),

 • utrzymanie oznakowania Stref Płatnego Parkowania,

 • wybór alternatywnych sposobów uiszczania opłat parkingowych ( bilon, karty do parkometrów, uniwersalne karty miejskie),

 • sprzedaż abonamentów uprawniających do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania,

 • prowadzenie Biur Obsługi Klienta, i prowadzenie punktów reklamacyjnych,

 • bieżące jak i czasowe informacje na temat przepustowości,

 • zajętości miejsc parkingowych.

Inwentaryzacja istniejącego oznakowania pionowego i poziomego

 • Projekty organizacji ruchu z uwzględnieniem rozwoju miast i natężenia ruchu

 • Projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,

 • Pomiary poziomu natężenia ruchu na skrzyżowaniach głównych ciągów komunikacyjnych i przejazdach kolejowych

 • Analiza zapotrzebowania na miejsca postojowe w centrach miast,

 • Studia wykonalności w zakresie obsługi komunikacyjnej dla ruchu miejskiego, turystycznego.

City Parking Group jest największym, autoryzowanym dostawcą kompleksowego systemu „SYSTEmEG” do zarządzania obsługą Stref Płatnego Parkowania, przeznaczonego głównie dla podmiotów administrujących płatnymi miejscami postojowymi w Strefach Płatnego Parkowania.


Parkingi pozastrefowe

Organizacja i zarządzanie parkingami zamkniętymi: głównie w sąsiedztwie:

 • hoteli,

 • szpitali,

 • lotnisk,

 • urzędów,

 • centrów handlowych,

 • szkół,

Projektowanie, budowa i instalacja całej infrastruktury parkingowej oraz:

 • uzyskanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń,

 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego


Bezpieczny Parking - parkingi strzeżone