OFERTA

Strefa Płatnego Parkowania to dziś więcej niż konieczność. Znaczenie ma obecnie każdy aspekt jej funkcjonowania. Już dawno problem: czy tworzyć SPP, zamienił się w pytanie: jaką strefę tworzyć? Odpowiedź zawsze jest tylko jedna: SPP musi być ściśle dopasowana do specyfiki miasta. To przecież najlepszy instrument określający funkcjonowanie całej aglomeracji, a w szczególności uspokajający i racjonalizujący ruch.


Strefa Płatnego Parkowania – wyczucie rytmu miasta.

 

Wyczucie rytmu miasta jest zadaniem SPP. Jeśli zamiast SPP zrobi to każdy kierowca z osobna, auta będą sunąć za poszukiwaczami wolnych miejsc poruszającymi się z prędkością poniżej 20km/h. Gdy poszukiwacz wreszcie znajdzie miejsce po przeciwnej stronie ulicy, auta za nim ustawią się w korku, który zieloną falę zamieni w stałe zasilanie zatoru. Wstrzymana zostanie płynność komunikacji miejskiej. Przepustowość miasta zmniejszy się z powodu jednego kierowcy, a przecież do opisanej wyżej sytuacji w dużej, lecz źle zorganizowanej SPP dochodzi co kilka minut.

Zieloną falę jest w stanie zatrzymać pojedynczy kierowca.

 

Miastu i jego mieszkańcom dobrze przygotowana Strefa Płatnego Parkowania gwarantuje:

 • wolne miejsca parkingowe,
 • zmniejszenie obciążenia ruchem samochodowym,
 • zwiększenie płynności ruchu,
 • zwiększenie popularności i opłacalności komunikacji miejskiej,
 • stały dochód z opłat SPP,
 • stworzenie przestrzeni dla rowerzystów,
 • lepszy dostęp do instytucji zlokalizowanych w SPP,
 • wartościowe miejsca pracy dla osób obsługujących i nadzorujących SPP,
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa drogowego,
 • sprawniejszą organizację imprez oraz wydarzeń w centrum,
 • sprawniejsze zarządzanie przestrzenią publiczną,
 • większe możliwości kreowania przestrzeni publicznej,
 • zmniejszenie zanieczyszczeń spowodowanych emisją spalin.

 

Do usprawnienia SPP podejść można tylko i wyłącznie kompleksowo. Tego nauczyliśmy się w ciągu wielu lat naszej pracy. Wiemy, że profesjonalna i gwarantująca sukces organizacja/reorganizacja Strefy Płatnego Parkowania (SPP) obejmuje:

 • analizę stanu wyjściowego,
 • rozpoznanie problemów i potrzeb aglomeracji,
 • projekt obszaru strefy,
 • określenie zadań strefy,
 • pilotaż procedur urzędowych,
 • opracowanie optymalnego rozmieszczenia infrastruktury SPP,
 • dobór odpowiednich urządzeń,
 • uzyskanie odpowiednich uzgodnień i zezwoleń,
 • projekt organizacji ruchu,
 • instalację urządzeń SPP,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • wdrożenie systemu informatycznego SPP,
 • redakcję regulaminu SPP,
 • organizację systemu poboru opłat,
 • wdrożenie współczesnych sposobów uiszczania opłat parkingowych: kart zbliżeniowych oraz systemów płatności mobilnej,
 • instalację systemu rozpoznawania zajętości i naprowadzania na wolne miejsca parkingowe,
 • organizację systemu kontroli SPP,
 • organizację Biura Obsługi Klienta,
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych,
 • przygotowanie materiałów PR.

 

Bieżąca obsługa Stref Płatnego Parkowania obejmuje:
 • administrację, kontrolę i pobór opłat,
 • stały serwis techniczny urządzeń i systemu,
 • stały monitoring urządzeń SPP,
 • kontrolę wnoszenia opłat parkingowych za pomocą przenośnych urządzeń z drukarką,
 • prowadzenie bazy danych pojazdów, których kierowcy nie uiścili opłat parkingowych,
 • utrzymanie miejsc parkingowych w czystości (oczyszczanie, odśnieżanie),
 • utrzymanie oznakowania SPP,
 • sprzedaż abonamentów uprawniających do parkowania w SPP,
 • prowadzenie Biur Obsługi Klienta i punktów reklamacyjnych,
 • informowanie o przepustowości ciągów komunikacyjnych,
 • informowanie o wolnych miejscach parkingowych.
 
Przygotowanie analityczne organizacji Strefy Płatnego Parkowania (SPP) obejmuje:
 • inwentaryzację istniejącego oznakowania pionowego i poziomego,
 • projekty organizacji ruchu z uwzględnieniem rozwoju miast i natężenia ruchu,
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,
 • analizę zapotrzebowania na miejsca postojowe w centrach miast,
 • studia wykonalności w zakresie obsługi komunikacyjnej dla ruchu miejskiego, turystycznego.
 
City Parking Group jest największym, autoryzowanym dostawcą kompleksowego oprogramowania SYSTEmEG. Służy ono administratorom płatnych miejsc postojowych do zarządzania obsługą Stref Płatnego Parkowania, a zarządcom dróg do skutecznej windykacji należności.